Verklaring privacybescherming

We verheugen ons over uw interesse in onze hülsta website. De bescherming van uw privacy is voor ons zeer belangrijk. Hieronder informeren wij u uitvoerig over de omgang met uw gegevens.

 

 

1. Opslag van toegangsgegevens in server-logfiles

U kunt onze websites bezoeken zonder gegevens over uw persoon mee te delen. Wij slaan enkel toegangsgegevens in zogenaamde server-logfiles op, zoals bijvoorbeeld de naam van het gevraagde bestand, datum en tijd van de oproep, doorgestuurde datahoeveelheid en de aanvragende provider. Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een storingsvrij bedrijf van de pagina te verzekeren en om ons aanbod te verbeteren, en maken geen conclusie over uw persoon mogelijk.

Een eventueel verstrekte toestemming voor de opslag van uw klantengegevens (bijvoorbeeld op de contactpagina) kunt u op elk ogenblik met werking voor de toekomst herroepen.

 

2. Gegevensverzameling en -gebruik voor contractuele afwikkeling en bij opening van een klantenaccount

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u ons deze in het kader van uw catalogusbestelling, bij een contactopname met ons (bijvoorbeeld via het contactformulier of per e-mail) of bij het openen van een klantenaccount vrijwillig meedeelt. Welke gegevens verzameld worden, blijkt uit de betreffende opgaveformulieren. Het opgeven van persoonsgegevens is zowel bij de catalogusbestelling alsook bij bestelling via een aangemaakt klantenaccount vereist. We gebruiken de door u meegedeelde gegevens voor de afwikkeling van bestellingen en voor de bewerking van uw aanvragen. Na de volledige afwikkeling of het verwijderen van uw klantenaccount worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en geanonimiseerd, op voorwaarde dat u niet uitdrukkelijk ingestemd hebt met verder gebruik van uw gegevens of wij ons een verder gebruik van uw gegevens voorbehouden dat wettelijk toegelaten is en waarover wij u hier informeren. Het anonimiseren van uw gegevens is altijd mogelijk. Hiervoor stuurt u een bericht aan de door hülsta aangestelde deskundige voor privacybescherming (contactmogelijkheid zie beneden).

Een eventueel verstrekte toestemming voor de opslag van uw persoonsgegevens kunt u op elk ogenblik met werking voor de toekomst herroepen.

 

3. Doorsturen van gegevens voor de afwikkeling van bestellingen

Voor de afwikkeling van bestellingen sturen wij uw gegevens door naar het met de levering belaste postorderbedrijf, voor zover dit voor de levering van de bestelde catalogi uit de hülsta-shop noodzakelijk is.

De betalingsafwikkeling wordt uitgevoerd door PAYONE GmbH · Fraunhoferstraße 2-4 · 24118 Kiel, Duitsland
- Zetel van de vennootschap: Kiel
- Kantongerecht Kiel HRB 6107
- Directie: Carl Frederic Zitscher, Jan Kanieß
- Onderdeel van de Sparkassen-Finanzgruppe

Uw betalingsgegevens (naam, afleveradres, rekeningadres, creditcard-gegevens, PayPal-gegevens, bankgegevens) worden in het geval van een aankoop voor de betalingsafwikkeling naar Payone GmbH gestuurd.

 

4. Gebruik van cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende plaatsen zogenaamde cookies. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden, die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, weer gewist (zogenaamde sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen en maken het ons mogelijk uw browser bij het volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). Hierdoor bestaat de technische mogelijkheid zogenaamde "gebruikersprofielen" te vormen. We maken er uitdrukkelijk op attent dat u met het accepteren van de privacyvoorwaarden het gebruik van cookies toestaat. U kunt uw browser zodanig instellen dat u over het instellen van cookies geïnformeerd wordt en voor elk geval apart over de acceptatie kunt beslissen of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Worden cookies niet geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

 

5. Gebruik van Google Analytics voor webanalyse

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (www.google.nl). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de Verenigde Staten van Amerika gestuurd en daar bewaard. In geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte op voorhand ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten van Amerika gestuurd en daar ingekort. De IP-anonimisering is op deze website actief. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten tegenover de exploitant van de website te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google verbonden. U kunt de opslag van de cookies door een instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang kunt gebruiken. U kunt verder de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de op de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Alternatief voor de browser-plugin kunt u hier klikken, om de registratie door Google Analytics op deze website in de toekomst te verhinderen.
Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw apparaat opgeslagen. Wist u uw cookies, dan moet u opnieuw op de link klikken.

 

6. Gebruik van sociale plugins (facebook, youtube)

Op onze website worden zogenaamde sociale plugins („plugins“) van de sociale netwerken Facebook en YouTube gebruikt. Deze diensten worden door de ondernemingen Facebook Inc. en Google Inc. aangeboden („Aanbieders“). Facebook wordt uitgebaat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Een overzicht van de plugins van Facebook en hoe ze eruitzien vindt u hier:  https://developers.facebook.com/docs/plugins 

YouTube LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“), en wordt door Google Inc. uitgebaat. Een overzicht van de plugins van Google en hoe ze eruitzien vindt u hier: https://developers.google.com/+/web/

Wanneer u een pagina van onze website oproept, die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Google of Facebook. De inhoud van de plugin wordt door de betreffende aanbieder rechtstreeks naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie van de plugin krijgen de aanbieders de informatie dat uw browser de pagina van onze website opgeroepen heeft, ook wanneer u geen profiel bij het betreffende sociale netwerk hebt of op het moment niet ingelogd bent. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van de betreffende aanbieder (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten van Amerika) gestuurd en daar bewaard. Bent u bij een van de sociale netwerken ingelogd, kunnen de aanbieders het bezoek aan onze website direct aan uw profiel, bijvoorbeeld op Facebook resp. YouTube, toewijzen. Wanneer u de plugins gebruikt, bijvoorbeeld door de „Like“-button te selecteren, wordt de betreffende informatie eveneens rechtstreeks naar een server van de aanbieders gestuurd en daar bewaard. De informatie wordt bovendien in het sociale netwerk gepubliceerd en daar aan uw contacten getoond. Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door de aanbieders en uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in de privacybepalingen van de aanbieders.

Privacybeleid van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Privacybeleid van Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Privacybeleid van YouTube: http://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

Wanneer u niet wenst dat Google of Facebook de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw profiel in het betreffende sociale netwerk toewijzen, moet u voor uw bezoek aan onze website bij het betreffende netwerk uitloggen. U kunt het laden van de plugins ook met add-ons voor uw browser compleet verhinderen, bijvoorbeeld met de script-blocker „NoScript“ (http://noscript.net/).

 

7. Informatierecht en contactmogelijkheid

U hebt recht op gratis informatie over de bij ons over uw persoon opgeslagen gegevens en, wanneer van toepassing, recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Bij vragen over de registratie, de verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens, bij informatie-aanvragen, aanvragen voor correctie, blokkering of verwijdering van gegevens alsook herroeping van eventueel verstrekte toestemmingen of herroeping van een bepaald gebruik van de gegevens moet u contact opnemen met de afdeling privacybescherming van ons bedrijf: 

hülsta Datenschutz

Karl-Hüls-Str. 1

48703 Stadtlohn

Telefoon: +49 (2563) 86-1338

Datenschutz@hulsta.com